SOCIËTEIT  "JANSBERG"

             laatst bijgewerkt: 13 oktober 2018

 

Het bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

De heer Peter Peeters
De heer Theo Horbach
De heer Ad van der Avoird
De heer Tjeu Breuring
De heer Gerhard Frensel

  De Activiteitencommissie

De heer Camille Cammaert
Mevrouw Marian Leideritz
De heer Harry Ottenheijm